Showing all 15 results

สปอร์ตไลท์ LED 200W

สปอร์ตไลท์ LED Philips BVP382 200w (NW)

฿0.00

สปอร์ตไลท์ LED 200W

สปอร์ตไลท์ LED Philips BVP382 200w (WW)

฿0.00

สปอร์ตไลท์ LED 200W

สปอร์ตไลท์ LED Philips BVP382 200w (CW)

฿0.00

สปอร์ตไลท์ LED 200W

สปอร์ตไลท์ LED 200w (NW) PHILIPS

฿0.00

สปอร์ตไลท์ LED 200W

สปอร์ตไลท์ LED 200w (CW) PHILIPS

฿0.00

สปอร์ตไลท์ LED 220W

สปอร์ตไลท์ LED PHILIPS BVP163 220w (WW)

฿0.00

สปอร์ตไลท์ LED 220W

สปอร์ตไลท์ LED PHILIPS BVP163 220w (NW)

฿0.00

สปอร์ตไลท์ LED 220W

สปอร์ตไลท์ LED PHILIPS BVP163 220w (CW)

฿0.00

Posts found

ความสำคัญของแสงสว่างจากโคมไฟสปอร์ตไลท์ LED

                  โคมสปอร์ตไลท์ LED ถือเป็นโคมไฟให้แสงสว่างที่มีรูปแบบการให้แสงสว่างแบบส่องเน้น สามารถให้แสงสว่างได้ในวงกว้าง จะให้แสงสว่างตามสถานที่ต่างๆ เช่น [...]

การออกแบบและจัดทิศทางแสงไฟสปอร์ตไลท์ LED ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

                  การให้แสงสว่างของโคมไฟสปอร์ตไลท์ LED จะนิยมให้แสงสว่างเพื่อการส่องเน้น ให้แสงสว่างในวงกว้าง เพื่อส่องเน้นวัตถุทำให้เกิดความสวยงาม และสร้างจุดเด่น โดยส่วนมากจะนิยมติดตั้งเพื่อเพิ่มจุดเด่นให้กับงานศิลปะ สิ่งของ สินค้า เช่น การติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์ LED เพื่อเป็นไฟส่องป้ายโฆษณา [...]


Pages found